loader

Nhà cung cấp thanh khoản

Cung cấp các dịch vụ cho khách hàng tổ chức là một trong những định hướng phát triển chính của Công ty. Bằng cách sử dụng kinh nghiệm phong phú của mình thông qua tương tác với các nhà cung cấp thanh khoản khác nhau, xChief đã phát triển kiến trúc tổng hợp chuỗi của riêng mình, cho phép Công ty giảm đáng kể quy mô chênh lệch giá, quy mô trượt giá và tỷ lệ lệnh bị từ chối. Bằng cách này, các giải pháp công nghệ phát triển cho phép Công ty cung cấp dịch vụ như một nhà cung cấp thanh khoản cho từng nhà môi giới ngoại hối có quan tâm đến chuỗi báo giá ổn định và việc thực hiện lệnh chất lượng.

Khi phân tích phân khúc khách hàng tổ chức của các dịch vụ Forex, có thể thấy rõ rằng mô hình kinh doanh đại lý "cổ điển" (khi Công ty đóng vai trò là "bên thứ hai" trong một giao dịch) không thể cạnh tranh nổi vì chất lượng thực hiện lệnh của khách hàng thấp. Do đó, để thay thế, các nhà môi giới ngoại hối phải tìm kiếm các giải pháp hiệu quả trên nền tảng công nghệ STP (Xử lý trực tiếp), một khái niệm được xây dựng về chế độ Non Dealing Desk nhằm loại bỏ các đại lý (nhân viên của Công ty hoặc một phần mềm đặc biệt hoạt động tại máy chủ của nhà môi giới ngoại hối). Điều quan trọng cần đề cập là STP chỉ là nguyên tắc chung để xây dựng một mô hình kinh doanh ngụ ý phạm vi áp dụng "tức thời" (tức là không cần xử lý lệnh trước) các lệnh của khách hàng; về vấn đề này, chỉ nhà cung cấp thanh khoản, máy chủ tổng hợp hoặc nền tảng ECN mới có thể hoạt động như "điểm dừng cuối cùng" của lệnh.

Xem xét chi phí của dự án cho việc phát triển giải pháp kỹ thuật cá nhân, độ phức tạp và thời gian công việc, rõ ràng những khoản đầu tư này là không thiết thực đối với các công ty chỉ mới bắt đầu hoạt động. Theo đó, xChief cung cấp giải pháp sẵn sàng cho các nhà môi giới ngoại hối, cho phép họ không chỉ nhận được chuỗi báo giá chất lượng mà còn bảo hiểm (bảo hiểm rủi ro) các vị thế của khách hàng ở chế độ tự động.

Gửi yêu cầu kết nối
Phải điền đầy đủ bằng tiếng Anh
Phải điền đầy đủ bằng tiếng Anh
Phải điền đầy đủ bằng tiếng Anh
Phải điền đầy đủ bằng tiếng Anh
Mã quốc gia
Số điện thoại
Wrong number
Email công ty
Email công ty