loader

Nhà cung cấp thanh khoản

Thiết kế dịch vụ cho khách hàng tổ chức là trọng tâm phát triển chính của xChief. Với suy nghĩ này, xChief tận dụng kinh nghiệm sâu rộng của mình với các nhà cung cấp thanh khoản khác nhau để phát triển kiến trúc tổng hợp luồng của riêng mình. Sự đổi mới này làm giảm đáng kể mức chênh lệch, độ trượt giá và tỷ lệ phần trăm lệnh bị từ chối. Do đó, các giải pháp công nghệ này cho phép xChief hoạt động như một nhà cung cấp thanh khoản cho bất kỳ nhà môi giới Forex nào đang tìm kiếm luồng báo giá ổn định và thực hiện lệnh chất lượng cao.

Khi phân tích phân khúc tổ chức của các dịch vụ Forex, có thể thấy rõ rằng mô hình kinh doanh đại lý truyền thống, trong đó nhà môi giới đóng vai trò là "bên thứ hai" trong các giao dịch, là một mô hình hoạt động không đầy đủ do thực hiện lệnh của khách hàng dưới tiêu chuẩn. Do đó, các nhà môi giới Forex tìm kiếm các giải pháp thay thế dựa trên công nghệ STP (Xử lý xuyên suốt). Cách tiếp cận này hoạt động ở chế độ Không có Bàn giao dịch, loại bỏ các đại lý, cho dù họ là nhân viên công ty hay bot hoạt động trên máy chủ của nhà môi giới Forex. Điều cần thiết cần lưu ý là STP đóng vai trò là nguyên tắc hướng dẫn để xây dựng mô hình kinh doanh tập trung vào việc đáp ứng đơn hàng "tức thì", bỏ qua việc xử lý đơn hàng trước đó. Trong bối cảnh này, nhà cung cấp thanh khoản, máy chủ tổng hợp hoặc nền tảng ECN thường đóng vai trò là điểm đến cuối cùng của đơn hàng.

Xem xét chi phí, độ phức tạp và thời gian cần thiết để phát triển một giải pháp kỹ thuật độc quyền, rõ ràng là những khoản đầu tư như vậy là không thực tế đối với các công ty non trẻ. Do đó, xChief cung cấp giải pháp được xây dựng sẵn cho các nhà môi giới Forex. Giải pháp này không chỉ đảm bảo quyền truy cập vào các luồng báo giá chất lượng cao mà còn tự động hóa việc phòng ngừa rủi ro cho các vị thế của khách hàng.

Gửi yêu cầu kết nối
Phải điền đầy đủ bằng tiếng Anh
Phải điền đầy đủ bằng tiếng Anh
Phải điền đầy đủ bằng tiếng Anh
Phải điền đầy đủ bằng tiếng Anh
Mã quốc gia
Số điện thoại
Wrong number
Email công ty
Email công ty