loader

Ghi chú:

1. Giá hoa hồng được hiển thị là trên 1 lô, cho một bên giao dịch. Điều quan trọng cần lưu ý là khoản hoa hồng này được áp dụng cho cả hai bên tại thời điểm mở vị thế.

2. Bảng hiển thị hoa hồng cho Forex và Kim loại; đối với các công cụ khác, vui lòng tham khảo Thông số kỹ thuật của hợp đồng.

Tìm thấy một lỗi?