loader

Phân tích ngoại hối

Giao dịch thành công có thể đòi hỏi cả về thể chất lẫn tâm lý, đòi hỏi sự tập trung và cống hiến liên tục. Để giúp khách hàng thành công, chúng tôi cung cấp một bộ công cụ phân tích nâng cao. Những công cụ này hợp lý hóa đáng kể quy trình phân tích bằng cách chắt lọc lượng thông tin khổng lồ thành dữ liệu có thể hành động, cung cấp thông tin chuyên sâu về tin tức tài chính quan trọng, hỗ trợ nhà giao dịch thực hiện các tính toán cần thiết và hơn thế nữa.

Công cụ phân tích

Khảo sát phân tích. Luôn cập nhật thông tin về các sự kiện thị trường bằng các khảo sát sâu sắc của chúng tôi, cung cấp quan điểm có giá trị từ các chuyên gia tài chính. Những khảo sát này rất cần thiết đối với các nhà giao dịch dài hạn, giúp họ đánh giá và điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình.

Bài viết kinh tế. Mở rộng hiểu biết của bạn về thị trường tài chính và đưa ra quyết định giao dịch hợp lý bằng cách khám phá các bài viết kinh tế của chúng tôi, bao gồm các tin tức tài chính quan trọng trên toàn cầu.

Biểu đồ trích dẫn. Truy cập thông tin cần thiết về biến động giá toàn cầu, theo dõi các xu hướng mới nổi và phân tích điều kiện thị trường hiện tại một cách dễ dàng bằng cách sử dụng hệ thống biểu đồ toàn diện và thân thiện với người dùng mà không cần đăng nhập của chúng tôi.

Lãi suất. Hiểu chính sách tiền tệ và tín dụng của một quốc gia là rất quan trọng để điều hướng cả thị trường toàn cầu và địa phương. Những thay đổi về lãi suất có thể gây ra những hậu quả sâu rộng trong toàn bộ thị trường tài chính, đôi khi ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa và tiền tệ chỉ trong chốc lát. Bảng lãi suất rõ ràng và hợp lý của chúng tôi giúp các nhà đầu tư phản ứng nhanh chóng với những thay đổi lãi suất toàn cầu, trao quyền cho các nhà giao dịch đưa ra lựa chọn giao dịch tốt hơn.

Máy tính của nhà giao dịch. Nhanh chóng tính toán lợi nhuận tiềm năng của các giao dịch của bạn bằng Máy tính dành cho nhà giao dịch thân thiện với người dùng của chúng tôi - một công cụ thiết yếu dành cho những nhà giao dịch mới hướng tới thành công lâu dài.