loader

Lãi suất

Quốc gia
Lãi suất kỳ hiện tại
Lãi suất kỳ trước đó
Thời điểm cập nhật
Americas
forex item Brazil
10.50 %
10.75 %
08.05.2024, 23:00 (EEST)
forex item Canada
5 %
4.75 %
12.07.2023, 20:00 (EEST)
forex item Chile
6.50 %
7.25 %
04.02.2024, 00:30 (EEST)
forex item Colombia
11.75 %
12.25 %
30.04.2024, 04:30 (EEST)
forex item Mexico
11 %
11.25 %
22.03.2024, 19:00 (EEST)
forex item USA
5.5 %
5.25 %
26.07.2023, 18:00 (EEST)
Europe
forex item Czech Republic
5,25 %
5,75 %
02.05.2024, 12:30 (EET)
forex item Denmark
-0.75 %
-0.5 %
05.02.2015, 15:00 (EET)
forex item Eurozone
4.5 %
4.25 %
14.09.23, 13:15 (EST)
forex item Hungary
7.25 %
7.75 %
21.05.2024, 12:00 (EST)
forex item Iceland
5.75 %
5.5 %
05.10.2022, 09:00 (EST)
forex item Norway
4.5 %
4.25 %
14.12.2023, 10:00
forex item Poland
5.75 %
6.75 %
04.10.2023, 18:30 (EET)
forex item Romania
2.5 %
2.5 %
07.05.2018, 12:00 (EEST)
forex item Sweden
3.75 %
4 %
08.05.2024, 07:30 (EEST)
forex item Switzerland
1.5 %
1.75 %
21.03.2024, 07:30 (EET)
forex item United Kingdom
5.25 %
5 %
03.08.2023, 12:00 (EST)
Asia and Pasific
forex item Australia
4.35 %
4.1 %
07.11.2023, 04:30 (EEST)
forex item China
3.45 %
3.65 %
21.08.2023, 12:00 (EEST)
forex item Hong Kong
0.5 %
1.5 %
17.12.2008, 02:00 (EET)
forex item India
6.5 %
6.25 %
08.02.2023, 08:00 (EEST)
forex item Indonesia
6.25 %
6.00 %
24.4.2023, 07:00 (EEST)
forex item Japan
0.00 %
-0.10 %
19.03.2024, 02:00 (EEST)
forex item New Zealand
5.5 %
5.25 %
24.05.2023, 09:00 (EEST)
forex item Republic of Korea
3.5 %
3.25 %
13.01.2023, 01:00 (EEST)