loader

Chính sách chống rửa tiền

Rửa tiền và chuyển đổi bất hợp pháp các quỹ để hợp pháp hóa tiền thu được từ tội phạm thường được tạo điều kiện thông qua các tổ chức tài chính, bao gồm các tổ chức tài chính phi ngân hàng, sàn giao dịch chứng khoán và các công ty môi giới. Việc duy trì Chính sách chống rửa tiền là một phần không thể thiếu trong các quy trình nội bộ của xChief. Các biện pháp này tuân thủ các tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi và đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện đại áp đặt cho các công ty tài chính.


Công cụ chống rửa tiền

Để ngăn chặn việc che giấu các khoản tiền bất hợp pháp để sử dụng làm vốn hợp pháp sau này, xChief tiến hành xác minh kỹ lưỡng tài liệu khách hàng, cùng với việc kiểm tra danh tiếng doanh nghiệp của họ và mọi tiền án hoặc phán quyết pháp lý trong quá khứ.

Thủ tục nhận dạng khách hàng trong quá trình giao dịch gửi và rút tiền dựa trên các tài liệu chính thức. Chính sách KYC (Biết khách hàng) của xChief không chỉ xác minh tài liệu mà còn đảm bảo khách hàng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về số tiền sử dụng trong giao dịch.

Công nghệ nhận dạng hiện đại được sử dụng để thu thập thông tin khách hàng cần thiết và giám sát hoạt động của họ trên tài khoản giao dịch. Thông qua hệ thống lưu trữ hồ sơ mạnh mẽ, xChief theo dõi các giao dịch đáng ngờ, cho phép cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan hữu quan tham gia vào nỗ lực chống rửa tiền.

xChief không mở tài khoản tiền gửi và không xử lý các giao dịch tiền mặt. Tất cả các giao dịch tiền tệ được thực hiện thông qua thanh toán điện tử, với tài liệu đầy đủ về tất cả các giao dịch liên ngân hàng. Ngoài ra, công ty có quyền đình chỉ chuyển tiền nếu có nghi ngờ về hoạt động tội phạm. Trong những trường hợp như vậy, xChief cam kết cung cấp thông tin cho cơ quan giám sát nhà nước phù hợp mà không cần thông báo trước cho khách hàng.