loader

Tài khoản đầu tư

pamm

Tài khoản đầu tư - một dịch vụ độc đáo hợp nhất các nhà đầu tư và nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới. Nếu bạn đã từng mơ ước trở thành Nhà quản lý quỹ đầu tư hoặc đơn giản là đầu tư sinh lời, thì dịch vụ này là dành cho bạn.

Đối với Nhà giao dịch. Cách dễ nhất để tạo Quỹ đầu tư riêng dành cho các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. Nhà Quản Lý Quỹ nhận được tối đa 50% lợi nhuận của Quỹ.

Dành cho nhà đầu tư. Không cần giao dịch gì cả. Chỉ cần chọn các nhà giao dịch thành công và Đầu tư vào các Quỹ sinh lời để có thu nhập thụ động.

Cách tạo Quỹ đầu tư

  1. Đăng ký và tạo Quỹ đầu tư mới trong phần Đầu tư. Bạn cần chỉ định chi tiết cho lời đề nghị đầu tư của mình và chọn loại tài khoản: Classic+ hoặc DirectFX.
  2. Sau đó, một Quỹ mới phải được kích hoạt trước khi có sẵn cho Nhà đầu tư trong Xếp hạng. Để kích hoạt, bạn cần xác minh thông tin cá nhân và bổ sung vào Quỹ ít nhất $100.
  3. Khi Quỹ hoạt động và hiển thị trong Xếp hạng, thì Nhà đầu tư có thể bắt đầu Đầu tư vào Quỹ.
  4. Bằng cách sử dụng chiến lược tốt nhất để tạo ra lợi nhuận Quỹ đầu tư có thể thu hút nhiều Nhà đầu tư và Nguồn vốn hơn, do đó thu nhập của Nhà quản lý sẽ tăng lên. Nhà quản lý có thể nhận được tối đa 50% lợi nhuận của Quỹ

Cách thực hiện đầu tư

  1. Đăng ký và chọn bất kỳ Quỹ đầu tư nào có sẵn tại Xếp hạng.
  2. Thực hiện đầu tư bằng cách chuyển tiền ký quỹ vào Quỹ đã chọn.
  3. Tất cả đã xong. Bạn không cần phải tự mình thực hiện giao dịch. Chỉ cần theo dõi Vốn chủ sở hữu của Tài khoản đầu tư của bạn.

Xếp hạng các quỹ hàng đầu