loader

xTrưởng Sự nghiệp

xChief Ltd.(Reg.number HY00923433) được Cơ quan Dịch vụ Quốc tế Mwali cấp phép làm Nhà môi giới và Thanh toán bù trừ Quốc tế theo Đạo luật Công ty Quốc tế năm 2006. Ý tưởng cơ bản của công ty chúng tôi xoay quanh việc tạo ra một nền tảng duy nhất để giao dịch trực tuyến các hợp đồng tiền tệ và kim loại quý, tập trung vào Giao dịch ký quỹ. Phục vụ cho nhóm khách hàng đa dạng, chúng tôi cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư bán lẻ, doanh nghiệp với doanh nghiệp, tổ chức, quản lý danh mục đầu tư, người giới thiệu và các chi nhánh. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhiều công cụ giao dịch, nền tảng và tài khoản phù hợp với nhu cầu cá nhân của khách hàng.

Cơ hội việc làm hiện tại

Nếu bạn tin rằng mình sẽ là sự bổ sung có giá trị cho nhóm của chúng tôi, vui lòng gửi CV và thư xin việc đến Phòng Nhân sự của chúng tôi tại [email protected].

Xin lưu ý:

1. Những ứng viên được coi là phù hợp với vị trí sẽ được thông báo.

2. Nếu bạn quan tâm đến một vị trí hiện chưa được liệt kê trong cơ hội việc làm hiện tại của chúng tôi, chúng tôi rất vui được xem xét CV của bạn để tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào trong tương lai. Vui lòng gửi CV của bạn cho chúng tôi tại [email protected].