loader

xChief Tuyển dụng

xChief Ltd. (Số đăng ký HY00923433) được Cơ quan Dịch vụ Quốc tế Mwali cấp phép làm Nhà môi giới và Thanh toán bù trừ Quốc tế theo Đạo luật Công ty Quốc tế năm 2006. Ý tưởng cơ bản của dự án là tạo ra một nền tảng duy nhất để giao dịch trực tuyến các hợp đồng tiền tệ và kim loại quý với các điều kiện Giao dịch Ký quỹ. Công ty cung cấp dịch vụ cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau như cá nhân, doanh nghiệp đến doanh nghiệp, nhà đầu tư tổ chức, nhà quản lý danh mục đầu tư, người giới thiệu và các bên liên kết. Chúng tôi cung cấp rất nhiều loại công cụ giao dịch, nền tảng và tài khoản, phù hợp với nhu cầu cá nhân của từng khách hàng.

Cơ hội việc làm

Nếu bạn muốn làm việc với chúng tôi, vui lòng gửi CV và thư xin việc đến Bộ phận Nhân sự tại [email protected].

Lưu ý:

1. Công ty chỉ thông báo cho những ứng viên phù hợp.

2. Nếu vị trí mà bạn tìm kiếm không được liệt kê trong các vị trí tuyển dụng trên đây, chúng tôi sẵn sàng cân nhắc CV của bạn cho các vị trí tuyển dụng khác trong tương lai. Bạn có thể gửi CV cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].