loader

Làm thế nào để tạo thu nhập?

Đảm bảo thu nhập ổn định thông qua giao dịch đầu cơ có thể đòi hỏi rất cao. Rất may, thương mại không phải lúc nào cũng cần thiết để tạo doanh thu. Ngoài giao dịch, thị trường Forex còn mang đến cơ hội thu nhập thụ động không rủi ro, chẳng hạn như Chương trình liên kết xChief. Chương trình liên kết của chúng tôi được thiết kế để thu hút các nhà giao dịch đến với các quỹ được quản lý riêng lẻ, đưa ra mức thù lao dựa trên doanh số. Nó nổi bật với thang thù lao lũy tiến, thanh toán hàng tuần, tiền thưởng không cần ký gửi, tiền thưởng chào mừng đáng kể và các cuộc thi sinh lợi dành cho nhà giao dịch.

Bằng cách liên kết với chúng tôi, bạn có thể mong đợi mức thù lao được đảm bảo cho mỗi lệnh được hoàn thành bởi các nhà giao dịch mà bạn giới thiệu, được tính cho mỗi 1 triệu USD doanh thu giao dịch.

Chúng tôi không áp đặt các hạn chế về cách các chi nhánh thu hút nhà giao dịch cũng như không ràng buộc mức thù lao với các loại đối tác (dự án web, văn phòng đại diện khu vực, trung tâm đào tạo hoặc đại lý cá nhân). Ngoài ra, chúng tôi cung cấp cho tất cả các chi nhánh sự hỗ trợ toàn diện để phát triển kinh doanh, cung cấp cách tiếp cận riêng cho từng dự án.