loader

An toàn tiền của khách hàng

Bảo đảm tài chính đối với các lỗi kỹ thuật

Giao dịch ngoại hối vốn phức tạp và đòi hỏi nhiều tâm lý, nhưng khi mất tiền xảy ra do lỗi kỹ thuật, mức độ căng thẳng có thể thực sự tăng cao. Thật không may, hầu hết các nhà giao dịch có kinh nghiệm đều mong đợi những khoản lỗ như vậy là một phần không thể tránh khỏi trong giao dịch. Chúng tôi thấy điều này là không thể chấp nhận được, đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra một điều thực sự độc đáo - sự đảm bảo an toàn cho quỹ trong trường hợp xảy ra lỗi kỹ thuật.

Trên thực tế, chế độ bảo hành đặc biệt của chúng tôi đảm bảo bồi thường đầy đủ cho mọi tổn thất do lỗi kỹ thuật, bất kể tính chất của lỗi. Mặc dù mỗi trường hợp được đánh giá riêng lẻ nhưng nếu có lỗi kỹ thuật rõ ràng thì số tiền sẽ được tính. Sự đảm bảo này khiến xChief trở nên khác biệt vì chỉ một số ít nhà môi giới Forex trên toàn thế giới cung cấp sự đảm bảo độc đáo như vậy.


Phân chia quỹ của khách hàng

Chuyển tiền của khách hàng và tiền của nhà môi giới vào các tài khoản ngân hàng riêng biệt là một phương pháp không thể thiếu, được yêu cầu về mặt pháp lý để bảo vệ quỹ của khách hàng trong trường hợp nhà môi giới mất khả năng thanh toán hoặc phá sản hệ thống thanh toán. Tại xChief, chúng tôi vượt xa yêu cầu pháp lý này bằng cách không bao giờ chuyển tiền của khách hàng sang tài khoản của các nhà cung cấp thanh khoản. Thay vào đó, chúng tôi sử dụng tiền của chính mình để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ khi thực hiện lệnh của khách hàng trên thị trường.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ tiền của bạn nhưng giao dịch vốn có rủi ro. Cuối cùng, bạn phải chịu trách nhiệm về các quyết định giao dịch của chính mình và mọi khoản tiền có thể bị mất, trừ khi được chúng tôi đảm bảo, như đã đề cập ở trên.