loader

Sao chép giao dịch

Giao dịch xã hội và sao chép các nhà giao dịch thành công, cũng như việc bán tín hiệu giao dịch nội bộ, đã trở thành một phần không thể thiếu trong thị trường dịch vụ ngoại hối hiện đại. Nhận thức được điều này, MetaQuotes đã phát triển dịch vụ Tín hiệu giao dịch cho nền tảng MetaTrader của họ, cho phép người dùng không chỉ sao chép các nhà giao dịch thành công mà còn trở thành nhà cung cấp tín hiệu giao dịch để nhận thù lao thường xuyên từ người đăng ký.

Dịch vụ Tín hiệu giao dịch MetaQuotes cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội kiếm tiền thù lao cho mỗi giao dịch được sao chép bởi số lượng người đăng ký không giới hạn. Đổi lại, những khách hàng quan tâm đến việc sao chép các nhà giao dịch thành công có thể đăng ký tín hiệu giao dịch trực tiếp trong thiết bị đầu cuối MetaTrader. Sau khi đăng ký, giao dịch của nhà cung cấp sẽ được tự động sao chép vào tài khoản của người đăng ký.

Để đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư của người đăng ký Tín hiệu giao dịch, MetaQuotes thực hiện cả các biện pháp minh bạch và bảo mật. Đối với tài khoản thật, không được phép sao chép giao dịch từ tài khoản giao dịch có đòn bẩy vượt quá 1:500. Ngoài ra, để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các nhà cung cấp tín hiệu vô đạo đức, cơ quan quản lý dịch vụ tiến hành kiểm tra tài liệu nhận dạng. Sau khi đăng ký, tên đầy đủ của nhà cung cấp sẽ được hiển thị công khai trong hồ sơ của họ, nâng cao tính an toàn và minh bạch chung của dịch vụ.

Cách đăng ký Tín hiệu giao dịch

 1. 1. Mở tài khoản DirectFX, Classic+ hoặc CENT;
 2. Đăng ký tài khoản trên website MQL5.community;
 3. Trong thiết bị đầu cuối MetaTrader, đi tới tab Công cụ - Tùy chọn - Cộng đồng, nhập mật khẩu của bạn và đăng nhập;
 4. Trong khối Terminal, chọn nhà cung cấp tín hiệu bằng cách nhấp đúp vào tên của họ;
 5. Nhấn nút Đăng ký nằm ở phần trên của thanh công cụ hành động để truy cập cửa sổ xác nhận chi tiết đăng ký;
 6. Chấp nhận “Quy tắc sử dụng dịch vụ”, xác nhận chi tiết đăng ký của bạn và nhập mật khẩu MQL5.community của bạn. Bây giờ bạn sẽ thấy cửa sổ Cài đặt thiết bị đầu cuối có tab “Tín hiệu”;
 7. Chuyển đến tab Tín hiệu (Công cụ - Tùy chọn - Tín hiệu) và chỉ định các thông số giao dịch sao chép;
 8. Kể từ thời điểm đó, tất cả giao dịch của nhà cung cấp mà bạn đã chọn sẽ được sao chép vào tài khoản của bạn. Vui lòng lưu ý rằng để sao chép giao dịch, thiết bị đầu cuối MetaTrader 4 phải được khởi động và kết nối với máy chủ giao dịch của nhà môi giới.

Cách trở thành nhà cung cấp Tín hiệu giao dịch

 1. Đăng ký tài khoản trên trang web MQL5.community và truy cập hồ sơ của bạn;
 2. Mở tab Nhà cung cấp và đăng ký làm nhà cung cấp tín hiệu;
 3. Sau khi yêu cầu của bạn được người điều hành chấp thuận, bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS sau “Bạn đã được phê duyệt là nhà cung cấp MQL5.com”, cũng như tin nhắn cá nhân tại MQL5.com với nội dung “Hồ sơ nhà cung cấp: yêu cầu của bạn để nhận được trạng thái của Nhà cung cấp đã được phê duyệt”;
 4. Tiếp theo, đi tới phần Tín hiệu và nhấp vào liên kết “Tạo tín hiệu của bạn”;
 5. Điền vào biểu mẫu, cung cấp thông tin về tín hiệu giao dịch của bạn. Vui lòng chỉ định giá gói thuê bao hàng tháng hoặc hàng tuần của bạn. Nếu bạn chọn gói hàng tuần, vui lòng đảm bảo rằng giá chính xác bằng 25% giá gói thuê bao hàng tháng của bạn;
 6. Khi tín hiệu của bạn được xuất bản, tất cả lịch sử giao dịch tài khoản của bạn sẽ được công khai.

Video về Tín hiệu Giao dịch

 1. Trưng bày các tín hiệu giao dịch
 2. Thống kê toàn diện về tín hiệu giao dịch
 3. Phân tích Thống kê Thương mại, Tăng trưởng, Công bằng và Cân bằng
 4. Rủi ro, phân phối, tin tức và đánh giá tín hiệu giao dịch
 5. Trực quan hóa tín hiệu trên biểu đồ
 6. Đăng ký tín hiệu giao dịch
 7. Báo cáo về giao dịch được sao chép