loader

Biểu đồ tiền tệ

Phần này của trang web mang đến cơ hội xem xét tỷ giá hối đoái tiền tệ dưới dạng biểu đồ "trực tiếp", được cập nhật ở chế độ thời gian thực định kỳ không dưới 1 phút.

  1. Với sự trợ giúp của định dạng tương tác, biểu đồ báo giá tiền tệ cho phép nhà giao dịch chọn công cụ giao dịch phù hợp nhất và đặt khung thời gian cần thiết để phân tích chi tiết hơn.
  2. Các biểu đồ tiền tệ ngoại hối được cập nhật phản ánh thông tin chính xác nhất cho phân tích kỹ thuật hiện tại. Bạn có thể đánh giá nhanh chóng và hiệu quả về tình hình hiện tại trên thị trường, chú ý kịp thời và cũng không để mất tín hiệu giao dịch có lãi.
  3. Theo dõi tỷ giá tiền tệ ngoại hối theo thời gian thực sẽ cho phép nhà giao dịch xác định khoảng thời gian có hoạt động cao nhất cho mỗi tài sản giao dịch - đó chính xác là thời điểm giao dịch trực tuyến tiền tệ ngoại hối của bạn sẽ thành công nhất.
  4. Tỷ giá hối đoái thực tế và báo giá công cụ có mối tương quan chặt chẽ với nhau mang lại cho nhà giao dịch cơ hội nhận được các tín hiệu giao dịch dự đoán để tham gia thị trường và thực hiện giao dịch tiền tệ ngoại hối trực tuyến hiệu quả.

Ngoài ra, báo giá tiền tệ trực tuyến cho phép nhà giao dịch phân tích từng công cụ trong các lĩnh vực sau:

  • Phạm vi giá của một cặp tiền tệ ngoại hối: giá trị tối đa, tối thiểu và trung bình;
  • Khoảng thời gian hoạt động giao dịch cao nhất (thời gian EET);
  • Cập nhật mối tương quan chặt chẽ giữa các tài sản khác nhau;
  • Các chiến lược giao dịch theo quan điểm.

Dựa trên thông tin đồ họa, bạn luôn có thể kiểm tra hoặc tính toán các giá trị mới với sự trợ giúp của các công cụ phân tích cơ bản và kỹ thuật. Sử dụng thông tin đáng tin cậy và cập nhật nhất.

Biểu đồ tiền tệ và tỷ giá: