loader

Tổng hợp thanh khoản

Công cụ tổng hợp thanh khoản cao cấp nội bộ của chúng tôi được phát triển để giải quyết những hạn chế của công nghệ thị trường hiện tại. Nó nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro liên quan đến mô hình đại lý STP/NDD bằng cách tránh sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp thanh khoản duy nhất. Ngoài ra, công cụ tổng hợp thanh khoản cho phép chúng tôi đảm bảo mức giá tốt nhất có thể cho khách hàng của mình vì chúng tôi không phụ thuộc vào nguồn cấp dữ liệu tùy chỉnh của các nhà tạo lập thị trường lớn nhất.

Hệ thống mô-đun không chỉ hợp nhất tính thanh khoản từ nền tảng ECN, ngân hàng, nhà tạo lập thị trường lớn và nhà môi giới tổ chức thành một luồng thống nhất mà còn nâng cao chất lượng thực thi lệnh giao dịch. Những đóng góp về mặt công nghệ từ nhiều nhà cung cấp trong việc tổng hợp thanh khoản đã định vị xChief như một thế lực cạnh tranh, mang đến cho các nhà giao dịch khả năng khớp lệnh tốc độ cao, chênh lệch hẹp, độ trượt giá tối thiểu và tỷ lệ lệnh bị từ chối thấp.

Với chính sách thực thi lệnh minh bạch phù hợp với cả trượt giá tích cực và tiêu cực, mô hình tổng hợp là một thành phần không thể thiếu trong logic kinh doanh của công ty, cho phép công ty cạnh tranh hiệu quả trên thị trường ngoại hối.

Những lợi ích dành cho khách hàng của chúng tôi không thể được phóng đại. Công cụ tổng hợp, kết hợp với nền tảng MetaTrader 4 và các chương trình thưởng của chúng tôi, không chỉ nâng cao điều kiện giao dịch mà còn đảm bảo trải nghiệm người dùng liền mạch, cải thiện đáng kể cơ hội thành công lâu dài.

Đề án tổng hợp thanh khoản

aggregator