loader

Quà lưu niệm

Chúng tôi cung cấp Macbook, iPhone, iPad, Airpods, Apple watch, Cap, T-shirt, Flashdisk, cốc và quà lưu niệm khác dành cho các nhà giao dịch xChief đang hoạt động!

Rấttiếc,quàlưuniệmhiệnchỉcóởcácquốcgiasau:ẤnĐộ, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Ghana, Benin, ViệtNam.
Chúngtôiđangnỗlựcđểcungcấpchúngtrêntoàncầu!

Cách nhận Quà lưu niệm

bonus
Đăng ký và mở tài khoản giao dịch
bonus
Nạp tiền vào tài khoản và bắt đầu giao dịch
bonus
Nhận điểm dựa trên doanh thu giao dịch của bạn
bonus
Đổi điểm lấy quà lưu niệm

Các điều khoản và điều kiện

 1. Tích lũy điểm dựa trên doanh thu giao dịch của bạn và đổi lấy quà lưu niệm! Điểm được tính theo công thức: Doanh thu 500,000 USD = 1 điểm

  Ví dụ:

  Bạn đã đóng 3 vị thế:

  MUA 1 lô EURUSD (1 lô = 100,000 EUR) đặt hàng được mở ở mức giá 1.02505 và đóng ở mức giá 1.03704. Thương mại kim ngạch USD cho lệnh này = (100,000 * 1.02505) + (100,000 * 1.03704) = 206,209 USD

  BÁN 1 lô VÀNG (mã XAU/USD), Ở đâu1 lô = 100 oz. Lệnh mở ở mức giá 1801.24 và đóng cửa ở mức 1805.35. Thương mại kim ngạch USD cho lệnh này = (1801.24 * 100) + (1805.35 * 100) = 360,659 USD

  BÁN 1 lô WTI Crude Oil (mã XAU/USD), Ở đâu1 lô = 100 barrels. Lệnh mở ở mức giá 91.35 và đóng cửa ở mức 94.50. Thương mại kim ngạch USD cho lệnh này =(91.35 * 1000) + (94.50 * 1000) = 185,850 USD

  tổng cộng kim ngạch = $206,209 + $360,659 + $185,850 = $752,718
  Bạn nhận được = $752,718 / $500,000 = 1.5 điểm

 2. Số điểm được tính dựa trên doanh số giao dịch hàng tuần và được ghi có mỗi tuần một lần, vào cuối tuần.
 3. Sau khi điểm được ghi có, vui lòng chọn và đặt hàng quà lưu niệm trong Khu vực Cá nhân. Sau đó Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn để làm rõ các chi tiết giao hàng.
 4. Xin lưu ý rằng doanh thu trên các tài khoản có Tiền thưởng không cần gửi tiền đang hoạt động, cũng như trên tài khoản PAMM, không được tính khi tính điểm.
logo