loader

Chính sách thực hiện lệnh

Khi mở tài khoản giao dịch với nhà môi giới Forex, trước tiên nhà giao dịch phải làm quen với Quy trình vận hành giao dịch. Tài liệu này nêu ra các quy tắc thực hiện giao dịch, cũng như nêu rõ các cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp giữa khách hàng và Công ty.

Chỉ một số ít khách hàng nghiên cứu Quy trình và Thỏa thuận khách hàng mà họ đã chấp nhận khi đăng ký trên trang web của nhà môi giới. Vì các tài liệu này thiết lập các hoạt động giao dịch nói chung, đôi khi ngay cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng có thể gặp khó khăn trong việc hiểu chính xác cách thức thực hiện lệnh của họ trong các tình huống thị trường khác nhau.

Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã phát triển Chính sách thực thi lệnh, nhằm mục đích hướng dẫn khách hàng về những khía cạnh thách thức nhất khi thực hiện các hoạt động trên tài khoản giao dịch được mở bằng xChief.


Trượt giá trên các lệnh dừng (Dừng mua, Dừng bán, Dừng lỗ)

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà các nhà giao dịch mới bắt đầu đặt ra là “Tại sao lệnh dừng của tôi được thực thi ở mức giá khác với mức giá tôi đặt?”. Để thực sự nắm bắt được lý do của việc này, trước tiên cần hiểu lệnh dừng là gì. Trong thực tế, lệnh dừng là yêu cầu bán hoặc mua một tài sản ở mức giá thị trường đã định. Tuy nhiên, việc thực hiện lệnh dừng cần có sự thỏa thuận giữa cả người mua và người bán về giá cả. Do đó, không thể thực hiện lệnh dừng ở một mức giá nhất định nếu không tìm thấy người mua hoặc người bán ở mức giá đó. Tuy nhiên, để đảm bảo việc thực hiện, lệnh sẽ được thực hiện theo giá chênh lệch, là mức giá sẵn có đầu tiên gần mức giá dừng lỗ. Điều này có nghĩa là lệnh dừng lỗ đôi khi sẽ được thực hiện với mức trượt giá âm.


Trượt tích cực trên các lệnh giới hạn (Giới hạn mua, Giới hạn bán, Chốt lời)

Đối với các lệnh giới hạn, logic ngược lại được áp dụng. Lệnh giới hạn có thể được thực hiện ở mức giá của khách hàng hoặc ở mức giá tốt nhất hiện có. Điều đó có nghĩa là trong trường hợp nhận được lệnh giới hạn trong khoảng trống, nhà môi giới sẽ thực hiện lệnh ở "giá khoảng trống" (tức là ở mức giá khả dụng đầu tiên), điều này sẽ mang lại cho nhà giao dịch một khoản thu nhập bổ sung dưới dạng trượt giá tích cực.


Tốc độ thực hiện lệnh trong quá trình công bố bản tin kinh tế

Trung bình, tốc độ thực hiện lệnh của khách hàng, từ khi đến máy chủ giao dịch cho đến khi xác nhận được gửi đến khách hàng, là 100 mili giây. Tuy nhiên, do tính chất ngoại hối của các giao dịch, các ngân hàng cung cấp thanh khoản có thể thực hiện điều kiện "xem xét lần cuối", cho họ quyền giữ lệnh xử lý cho đến khi điều kiện thị trường được làm rõ. Trong thực tế, điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể phải đợi tối đa 3 giây trước khi lệnh của họ được khớp trong điều kiện thị trường không ổn định. Mặc dù điều này không xảy ra mọi lúc, nhưng điều quan trọng là các nhà giao dịch phải tính đến khả năng đó khi lập kế hoạch giao dịch của mình.


Buộc đóng các vị thế do chênh lệch giá mở rộng

Mặc dù thực tế là nhà giao dịch có thể có một vị thế phòng hộ, tức là vị thế bán khớp với vị thế mua, nhưng việc dừng giao dịch (buộc phải đóng các vị thế do thiếu tiền) vẫn có thể xảy ra. Thông thường, điều này xảy ra khi có sự mở rộng chênh lệch đáng kể, đặc biệt là trong thời gian công bố tin tức kinh tế. Mặc dù các nhà giao dịch thường được hưởng mức chênh lệch thấp nhưng họ nên lưu ý đến mức chênh lệch không thể đoán trước được mở rộng trong điều kiện thị trường hỗn loạn.


Tín dụng giao dịch

Tín dụng giao dịch cung cấp thêm đòn bẩy cho các nhà giao dịch để tăng vị thế và lợi nhuận tiềm năng của họ. Tuy nhiên, khi quy mô vị thế tăng lên cùng với nguồn vốn bổ sung, tổn thất tài chính tiềm ẩn cũng tăng lên trong trường hợp giá thay đổi bất lợi. Việc buộc đóng các vị thế có tín dụng giao dịch đang hoạt động có thể xảy ra nếu mức ký quỹ đạt 30% hoặc nếu số tiền trong tài khoản giảm xuống dưới số tiền tín dụng đang hoạt động. Nhà giao dịch phải hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan đến việc sử dụng tín dụng giao dịch.