loader
20.12.2023 12:00

Lịch giao dịch trong kỳ nghỉ năm 2023-2024

Quý khách vui lòng lưu ý Lịch giao dịch trong dịp Năm Mới 2023-2024 và những thay đổi sắp tới do nghỉ lễ


Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác!

Vui lòng lưu ý về những thay đổi trong lịch giao dịch trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới (tất cả thời gian đều tính theo GMT+2):

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 12
 • Forex - giao dịch đến 23:00;
 • Kim loại, Hàng hóa - giao dịch đến 21:30;
 • DAX40, CAC40, STOXX50, FTSE100, NIKK225, NQ100, SPX500, DJI30 - giao dịch đến 23:00;
 • ASX200, HSI50 - đã đóng giao dịch;
 • CFD cổ phiếu, CFD tiền điện tử - lịch trình thông thường.
Thứ Hai, ngày 25 tháng 12
 • Tất cả hợp đồng (ngoại trừ CFD tiền điện tử) - đã đóng giao dịch.
Thứ Ba, ngày 26 tháng 12
 • Forex - lịch trình thông thường;
 • Kim loại, Hàng hóa - lịch trình thông thường;
 • NIKK225, NQ100, SPX500, DJI30 - lịch trình thông thường;
 • DAX40, CAC40, STOXX50, ASX200, HSI50, FTSE100 - đã đóng giao dịch;
 • CFD cổ phiếu, CFD tiền điện tử - lịch trình thông thường.
Thứ Tư, ngày 27 tháng 12
 • Forex - lịch trình thông thường;
 • Kim loại, Hàng hóa - lịch trình thông thường;
 • CFD chỉ số - giao dịch bắt đầu lúc 03:00;
 • CFD cổ phiếu, CFD tiền điện tử - lịch trình thông thường.
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 12
 • Forex - giao dịch đến 23:00;
 • Kim loại, Hàng hóa - giao dịch đến 21:30;
 • DAX40, CAC40, STOXX50, FTSE100, NIKK225, NQ100, SPX500, DJI30 - giao dịch đến 23:00;
 • ASX200, HSI50 - đã đóng giao dịch;
 • CFD cổ phiếu, CFD tiền điện tử - lịch trình thông thường.
Thứ Hai, ngày 1 tháng 1
 • Tất cả hợp đồng (ngoại trừ CFD tiền điện tử) - đã đóng giao dịch.
Thứ Ba, ngày 2 tháng 1
 • Forex - lịch trình thông thường;
 • Kim loại, Hàng hóa - lịch trình thông thường;
 • CFD chỉ số - giao dịch bắt đầu lúc 09:00;
 • CFD cổ phiếu, CFD tiền điện tử - lịch trình thông thường.

Xin lưu ý rằng do tính thanh khoản thấp và biến động cao trên thị trường trong khoảng thời gian nhất định nên chênh lệch giá trong tất cả các công cụ giao dịch có thể tăng lên.

Trân trọng,
Nhóm xChief