loader
20.11.2023 11:00

Thay đổi lịch giao dịch vào ngày 23-24 tháng 11 năm 2023

Do kỳ nghỉ lễ Tạ ơn sắp tới ở Hoa Kỳ nên lịch giao dịch vào ngày 23-24 tháng 11 năm 2023 sẽ có một số thay đổi


Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác!

Do ngày lễ Tạ ơn đang được tổ chức tại Hoa Kỳ nên lịch giao dịch vào ngày 23-24 tháng 11 năm 2023 sẽ có những thay đổi sau đây. Vui lòng cân nhắc thông tin này khi thực hiện giao dịch.

23.11.2023 24.11.2023
Forex Lịch trình thông thường Lịch trình thông thường
Metals (XAUUSD, XAGUSD) Đóng cửa sớm lúc 21:30 (GMT+2) Đóng cửa sớm lúc 20:30 (GMT+2)
Commodities (XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD) Đóng cửa sớm lúc 20:30 (GMT+2) Đóng cửa sớm lúc 20:30 (GMT+2)
Indices CFDs Đóng cửa sớm lúc 20:00 (GMT+2) Đóng cửa sớm lúc 20:00 (GMT+2)
Crypto CFDs Lịch trình thông thường Lịch trình thông thường
Stock CFDs Giao dịch đã đóng Đóng cửa sớm lúc 20:00 (GMT+2)

Trân trọng,
Nhóm xChief