loader
16.02.2024 10:00

Lịch giao dịch ngày 19/02/2024

Do Ngày Tổng thống ở Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 2 năm 2024, lịch giao dịch sẽ được thay đổi.


Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác!

Do Ngày Tổng thống ở Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 2 năm 2024, lịch giao dịch sẽ được thay đổi. Xin lưu ý rằng do tính thanh khoản thấp và biến động cao trên thị trường vào ngày này, giao dịch có thể bị tạm dừng hoặc chuyển sang chế độ "chỉ đóng" (tất cả thời gian đều tính theo GMT+2):

Thứ Hai, ngày 19 tháng 2
  • Forex - Lịch trình thông thường;
  • Kim loại - Đóng cửa sớm lúc 21:30;
  • Hàng hóa - Đóng cửa sớm lúc 21:15;
  • STOXX50, DAX40, CAC40, ASX200, FTSE100, HSI50 - Lịch trình thông thường;
  • DJI30, SPX500, NQ100, NIKK225 - Đóng cửa sớm lúc 20:00;
  • Cổ phiếu - Đã đóng giao dịch;
  • Tiền điện tử - Lịch trình thông thường.

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 năm 2024, tất cả công cụ sẽ có sẵn để giao dịch như bình thường.

Trân trọng,
Nhóm xChief