loader

ข้อกำหนดมาร์จิ้น

ค่าเลเวอเรจขึ้นอยู่กับทุน (Equity) บัญชีและกลุ่มสัญญา

ทุนบัญชี, สกุลเงิน USD กลุ่มสัญญา ค่าเลเวอเรจสูงสุด
0 – 2 999 Forex ‎1:1000
โลหะ ‎1:500
สินค้าโภคภัณฑ์ 1:50
ดัชนี ‎1:50
หุ้น 1:2
คริปโต 1:5
3 000 – 19 999 Forex ‎1:500
โลหะ ‎1:250
สินค้าโภคภัณฑ์ 1:50
ดัชนี ‎1:50
หุ้น 1:2
คริปโต 1:5
20 000 – 49 999 Forex ‎1:200
โลหะ ‎1:125
สินค้าโภคภัณฑ์ 1:50
ดัชนี ‎1:50
หุ้น 1:2
คริปโต 1:5
50 000 – 99 999 Forex ‎1:100
โลหะ ‎1:50
สินค้าโภคภัณฑ์ 1:25
ดัชนี ‎1:25
หุ้น 1:2
คริปโต 1:5
100 000 หรือมากกว่า Forex ‎1:40
โลหะ ‎1:25
สินค้าโภคภัณฑ์ 1:10
ดัชนี ‎1:10
หุ้น 1:2
คริปโต 1:5

เลเวอเรจจะลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อทุนถึงในระดับที่กำหนด เลเวอเรจที่เพิ่มขึ้นย้อนกลับมานั้น เกิดขึ้นวันละครั้งในเวลา 00:00 น. (เวลาของเซิร์ฟเวอร์) หลังจากตรวจสอบทุนของบัญชีปัจจุบัน