loader

ผู้ให้บริการสภาพคล่องสินทรัพย์

การให้บริการแก่ลูกค้าสถาบันเป็นหนึ่งในทิศทางหลักในการพัฒนาของบริษัท ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกับผู้ให้บริการสภาพคล่องหลายรายในตลาด โบรกเกอร์ xChief ได้พัฒนาสถาปัตยกรรมการรวมสตรีมขึ้นเป็นของตนเอง ซึ่งช่วยให้บริษัทลดขนาดสเปรด ขนาดสลิปเพจ และเปอร์เซ็นต์ของคำสั่งที่ถูกปฏิเสธลงได้อย่างมาก ด้วยวิธีการนี้ โซลูชันทางเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการในฐานะผู้ให้บริการสภาพคล่องสำหรับโบรกเกอร์ Foerx แต่ละรายที่สนใจในกระแสราคาที่มีเสถียรภาพและการดำเนินการตามคำสั่งเชิงคุณภาพ

เมื่อวิเคราะห์กลุ่มสถาบันของบริการ Forex จะเห็นได้ชัดว่ารูปแบบธุรกิจตัวแทนจำหน่าย «แบบคลาสสิก» (เมื่อบริษัททำหน้าที่เป็น «บุคคลที่สอง» ในการทำธุรกรรม) ไม่สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากการดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้ามีคุณภาพต่ำ ดังนั้น เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โบรกเกอร์ Forex จำต้องมองหาโซลูชันที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของเทคโนโลยี STP (การประมวลผลโดยตรง) ซึ่งมีแนวคิดมาจากโหมด Non Dealing Desk ที่แยกตัวแทนออก (พนักงานบริษัทหรือซอฟต์แวร์พิเศษที่ปฏิบัติการที่ Forex เซิร์ฟเวอร์ของนายหน้า) สิ่งสำคัญที่ต้องกล่าวถึงคือ STP เป็นเพียงหลักการทั่วไปสำหรับการสร้างรูปแบบธุรกิจที่บ่งบอกถึงความครอบคลุมอย่าง «ทันที» (เช่น โดยไม่ต้องดำเนินการตามคำสั่งเทรดล่วงหน้า) ของคำสั่งเทรดลูกค้า ในเรื่องนี้ เฉพาะผู้ให้บริการสภาพคล่อง เซิร์ฟเวอร์รวม หรือแพลตฟอร์ม ECN เท่านั้นที่สามารถทำหน้าที่เป็น «สถานที่หยุดขั้นสุดท้าย»

เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนของโครงการในการพัฒนาโซลูชันทางเทคนิคส่วนบุคคล ความซับซ้อน และระยะเวลาของการทำงาน เป็นที่ชัดเจนว่า การลงทุนเหล่านี้ใช้ไม่ได้จริงสำหรับบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นให้บริการ ดังนั้น โบรกเกอร์ xChief จึงนำเสนอโซลูชั่นสำเร็จรูปสำหรับโบรกเกอร์ Forex ที่ไม่เพียงช่วยให้ได้รับกระแสราคาเชิงคุณภาพ แต่ยังครอบคลุม (การป้องกันความเสี่ยง) ของตำแหน่งในคำสั่งเทรดลูกค้าในโหมดอัตโนมัติ

ส่งคำขอเพื่อการเชื่อมต่อ
ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
รหัสประเทศ
เบอร์โทรศัพท์
ตัวเลขมิถูกต้อง
อีเมลบริษัทของคุณ
อีเมลบริษัทของคุณ