loader
05.10.2023 15:00

การปรับปรุงเงื่อนไขของโปรแกรมพันธมิตร

โปรแกรมมี 4 ระดับ ค่าคอมมิชชั่นพันธมิตรสูงถึง $15 ต่อ 1 ล็อต


เรียนลูกค้าและพันธมิตรที่เคารพ!

ถึงเวลาแล้วในการปรับปรุงโปรแกรมพันธมิตรครั้งใหญ่!

ForexChief Affiliate Program

เราได้รวบรวมข้อเสนอแนะมาเป็นเวลานานและทำการปรึกษาหารืออย่างแข็งขันกับพันธมิตรปัจจุบันและที่มีศักยภาพ. ในประเด็นที่จะหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างเงื่อนไขการซื้อขายและอัตราค่าคอมมิชชั่นพันธมิตร และตอนนี้เรามีความยินดีที่จะประกาศการปรับปรุงที่สำคัญ ของเงื่อนไขโปรแกรมพันธมิตร!

ด้านล่างคือฟีเจอร์:

  • ระบบการคำนวณค่าตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลง ตอนนี้คอมมิชชั่นมีการคำนวณตามระบบ “ต่อ 1 ล็อต”;
  • เพิ่มระดับพันธมิตรจำนวน 4 ระดับ: ผู้เริ่มต้น, เหรียญเงิน, เหรียญทอง, แพลตตินั่ม;
  • อัตราค่าคอมมิชชั่นสูงสุดได้เพิ่มขึ้นเป็น $15 ต่อ 1 ล็อต.

โปรดศึกษารายละเอียดได้ที่หน้า โปรแกรมพันธมิตร เพจ. และโปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผู้จัดการส่วนตัวของคุณเอง

ขอแสดงความนับถือ ,
ทีมงาน xChief