loader

امنیت وجوه کاربر

ضمانت های مالی در برابر ایرادات فنی

بر کسی پوشیده نیست که کارگزاران فارکس اغلب با ایرادات فنی مواجه می شوند که عوامل زیادی موجب آن است. با توجه به اینکه فارکس خود یک بازار کاملاً پیچیده برای به دست آوردن درآمد پایدار است، امکان زیان های مرتبط با ریسک های فنی برای معامله گر غیرقابل قبول است.

ایکس چیف یکی از معدود شرکت هایی است که به کاربران خود در مورد ایمنی وجوه در صورت بروز نقص فنی در سرورهای معاملاتی ضمانت می دهد. از این نظر، مهم نیست که این مشکل در کانال های ارتباطی مرکز داده ای است که سرور معاملاتی در آن قرار دارد یا هر نوع مشکل دیگری. هر مورد به صورت جداگانه در نظر گرفته می شود و شرکت، طبق قاعده کلی، مسئولیتی را به تامین کنندگان تکنولوژی یا تامین کنندگان نقدینگی خود منتقل نمی کند و به عنوان تنها نهادی که در قبال کاربر مسئول است، عمل می کند.

در نهایت، ایکس چیف تمایل دارد تا از معامله‌گر در برابر تمام عوامل منفی که می‌تواند بر روند معامله گری او تأثیر بگذارد، محافظت کند. با این حال، علی رغم توجه بسیار به نرم افزار و تجهیزات فنی، این شرکت به دلیل ماهیت فناوری های اطلاعاتی نمی تواند عدم نقص فنی را در سرورهای معاملاتی خود یا طرف مقابل تضمین کند، اما می تواند به کاربر آسیب دیده ، جبران ضرر ناشی از چنین مشکلاتی، متناسب با زیان های وارده را تضمین دهد.

تفکیک وجوه کاربران

ایکس چیف از مکانیسم پذیرفته شده کلی برای تقسیم وجوه کاربر و خود در حساب های بانکی استفاده می کند. استفاده از این مدل نه تنها الزام اجباری تعیین شده توسط تنظیم کننده های مالی است، بلکه ابزاری جدایی ناپذیر برای حمایت از سرمایه گذاران در برابر ورشکستگی کارگزاران است.

شرکت تحت هیچ شرایطی نمی تواند از وجوه کاربرانی که در حساب های بانکی ویژه نگهداری می شود برای فعالیت های عملیاتی خود استفاده کند. علاوه بر این، به منظور حمایت از وجوه کاربران محترم، ایکس چیف وجوه کاربران را به حساب های ارائه دهندگان نقدینگی منتقل نمی کند و هنگام ثبت اوردر کاربران در بازار، از وجوه خود برای اجرای فرمان های معاملاتی طرف مقابل استفاده می کند.

علاوه بر این، این شرکت وجوه کاربران را که از طریق ارزهای دیجیتال واریز شده است، در کیف پول موجود در سیستم‌های پرداخت نگه نمی‌دارد. به منظور اطمینان از ایمنی وجوهی که به این صورت واریز شده‌است، وجوه به حساب های بانکی تفکیک شده منتقل می شوند که در صورت ورشکستگی سیستم پرداخت الکترونیکی، می توان از ضرر آن جلوگیری کرد.

بازار فارکس می تواند خیلی پیچیده باشد. قبل از شروع معاملات تجاری، مطمئن شوید که خطرات مرتبط با این نوع فعالیت را کاملاً درک کرده اید.