loader

Sözleşme Örnekleri

Ad
Biçim
Açıklama
Müşteri Sözleşmesi
Portable Document Format (PDF)
Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tanımlayan ana sözleşme
Ortaklık anlaşması
Portable Document Format (PDF)
Ortaklık programının koşullarının açıklaması